Звіти

Рішення про призначення членів наглядової ради членів правління

Рішення про обрання членів наглядової ради

Лист ТОВ “ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС”

Статут ПКМЗ_2022

Рішення про відчудження акцій та зміну власника

-2021-

Звіт за  9 місяців 2021р.

Протокол Наглядової Ради 7/2021

Звіт за 1 півріччя 2021р.

Протокол_НР_від_06.07.2021р.

Положення_про_Наглядову Раду

Положення_про принцип_формування_Наглядової Ради

Положення_про винагороду_членів_Наглядової Ради

Звіт Наглядової Ради 2020р.

Звіт Наглядової Ради 2019р.

Наказ про Наглядову Раду

Розпорядження про Наглядову Раду

Звіт з управління 2020р.

Звіт 2020

Звіт І квартал 2021

Протокол_НГ_2_2021

Наказ про призначення голови правління

Звіт незалежного аудитора за 2020р.

Протокол обрання голови правління

-2020-

Протокол 18-2020 – 27.11.20 на обрання нового голови правління

Наказ про вступ голови правління

Протокол НР 16-2020 

Звіт_за_9_місяців_2020р.

Наказ_103/К

Звіт за 1 півріччя 2020р.

Протокол_13-2020

Звіт незалежного аудитора

Статут ПКМЗ_2020_ч1.

Статут ПКМЗ_2020_ч2.

Статут ПКМЗ_2020_ч3.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 року

Протокол_10-2020

Наказ ФДМУ №382

Протокол 11/2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

-2019-

Звіт з управління 2019р.

9 місяців 2019р.

Протокол НР 9-19

Протокол про вибори голови наглядової ради

Наказ ФДМ України про заміну члена наглядової ради АТ “ПКМЗ”

Звіт за 2-й квартал 2019р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ

Лист ревізійної комісії

Звіт ревізійної комісії

Звіт про винагороду наглядової ради

Звіт наглядової ради

Протокол наглядової ради на затвердження річного звіту емітента

Звіт за 1-й квартал 2019р.

-2018-

Звіт за 2018р.

Виключення зі складу дирекції

ПРОТОКОЛ № І засідання Ревізійної комісії акціонерного товариства “Перший київський машинобудівний завод”

9 міс 2018

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Щодо надання інформації

Звіт за 1-ше півріччя 2018 року

Наказ ФДМУ

Новий склад ревізійної комісії

Протокол

Положення

Статут ПКМЗ

 Зміна назви

Новий склад наглядової ради

Кодекс

Голова ревізійної комісії

Звіт за 2017 рік

-2017-

Особлива інформація від 07.03.2017

Річна інформація за 2016 рік (27.04.2017)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року (25.04.2017)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року (25.07.2017)

Завантажити файл звіт (25.07.2017)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року (24.10.2017)

2011 рік

Завантажити файл звіт

Завантажити файл звіт 10.2011

Завантажити файл звіт 25.10.2011

Завантажити файл звіт 22.12.2011

2012 рік

Завантажити файл звіт 08.02.2012

Завантажити файл звіт 08.02.2012_2

Завантажити файл звіт 22.03.2012_2

Завантажити файл звіт 25.04.2012_2

Завантажити файл звіт 28.04.2012_2

Завантажити файл звіт 24.07.2012

Завантажити файл звіт 25.10.2012

Завантажити файл звіт 19.11.2012

2013 рік

Завантажити файл звіт 11.02.2013

Завантажити файл звіт 25.02.2013

Завантажити файл звіт 01.03.2013

Завантажити файл звіт 05.03.2013

Завантажити файл звіт 25.04.2013

Завантажити файл звіт 30.04.2013

Завантажити файл звіт 05.07.2013

Завантажити файл звіт 25.07.2013

Завантажити файл звіт 05.09.2013

Завантажити файл звіт 25.10.2013_2

Завантажити файл звіт 25.10.2013_3

2014 рік

Завантажити файл звіт 25.04.2014_1

Завантажити файл звіт 25.04.2014_2

Завантажити файл звіт 25.04.2014_3

Завантажити файл звіт 25.04.2014_4

Завантажити файл звіт 30.04.2014

Завантажити файл звіт 25.07.2014

Завантажити файл звіт 25.10.2014

2015 рік

Завантажити файл звіт 24.02.2015

Завантажити файл звіт 24.04.2015

Завантажити файл звіт 30.04.2015

Завантажити файл звіт 05.05.2015

Завантажити файл звіт 14.05.2015

2016 рік

Завантажити файл АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора) про результати перевірки консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» за період з 01.01.2015 до 31.12.2015

Завантажити файл АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (відсканований оригінал)

Завантажити файл ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

Завантажити файл Баланс 2015 (15.04.2016)

Завантажити файл Форма 2 (15.04.2016)

Завантажити файл Форма 3 (15.04.2016)

Завантажити файл Форма 4 (15.04.2016)

Завантажити файл Річний звіт за 2015 рік (29.04.2016)

Завантажити файл звіт за I квартал 2016 року

Завантажити файл звіт за II квартал 2016 року нові зміни (27.07.2016)

Завантажити файл звіт за III квартал 2016 року (30.09.2016)

Завантажити файл звіт до НК 2016

Завантажити файл Наказ ФДМ України від 26.12.2017 №2293

Завантажити файл Нова редакція Статуту ПАТ “НВП “Більшовик”, затвердженого Наказом ФДМУ від 26.12.2017 № 2293

У відповідності до положень Статуту ПАТ “НВП “Більшовик”, ЗУ “Про акціонерні товариства”, станом на 01.03.2018 у ПАТ “НВП “Більшовик” не міститься Положення про Філії/відокремлені підпрозділи, з причин відсутності таких; Кодекс корпоративного управління відсутній; Протколи загальних зборів (згідно Статуту ПАТ “НВП “Більшовик” рішення Загальних зборів оформлюється у виді Наказів ФДМ України); Висновки Ревізійної комісії тимчасово не розміщенф, оскільки не надані до Товариства, та будуть ромзіщені одразу після їх надання. Проспект емісії цінних паперів – Товариство не здійснює емісію цінних паперів у відповідності до чинного законодавства України, інформація про емітента міститься в відповідних звітах емітента цінних паперів на цій сторінці у списку; Інформація про афілійовинах осіб міститься в Статуті ПАТ “НВП “Більшовик”, остання редакція якого розміщена на цій сторінці; Загальні збори не проводяться, оскільки власником корпоративних прав ПАТ “НВП “Більшовик” є держава в особі ФДМ України (всі рішення акціонера оформлюються в формі наказів ФДМ України, згідно положень Статуту та норм чинного законодавства).