[su_divider text=”МАЛОВ Вадим Олександрович м.т. 0952192167″ style=”dashed” divider_color=”#4eecf9″ link_color=”#4cf839″ size=”2″ margin=”4″]

Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна АТ “Перший Киъвський машинобудывний завод”

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» оголошує про проведення конкурсу на право оренди наступного нерухомого майна:

Умови проведення конкурсу:

1.  Основними критеріями визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати та пропонований строк оренди за умови обов’язкового виконання інших умов конкурсу. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди визначається за результатами незалежної оцінки об’єкта оренди на дату проведення такої оцінки.

2. Орендар зобов’язаний забезпечити підтримання належних умов експлуатації, ефективне використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.

3. Орендар зобов’язаний застрахувати об’єкт оренди на користь орендодавця.

4. Термін оренди: за домовленістю сторін, з можливістю пролонгації.

5. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 49/2.

Для участі в конкурсі претендент подає:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

·    документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

·    посвідчені копії установчих документів;

·    копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

·    завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

·    довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

·    копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

·    завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

·    завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку.

У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається Правлінням Товариства за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону та з урахуванням пропонованого строку оренди.