Звіти

– 2018 рік –

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/nakaz_fdmu_624.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/novyy_sklad_reveziynoyi_komisiyi_11.05.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/polozhenia_pro_prinzipy_formuvannia_nt_pkmz.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/protokol8_2017.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/statut_pkmz_2018.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/zmina_nazvy_ta_typu_tov_11.05.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/11_05_novyy_sklad_naglyadovoyi_rady.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/11_05_novyy_sklad_naglyadovoyi_rady_1.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/20_03_18_Holova_reviziynoi_komisii.pdf”]

 

[pdf-embedder url=”http://pkmz.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks_korp_upravlinnia_pkmz.pdf”]